Ansatte

Vi tilstreber et godt psykososialt arbeidsmiljø, hvor både arbeidstakere og arbeidsledere trives med arbeidet og det sosiale fellesskapet, hvor den enkelte kan mestre tilrettelagte og forutsigbare arbeidsoppgaver, hvor inkludering og tilbakemelding er en viktig del av hverdagen.

Våre ansatte er unikt opptatt av å forbedre den enkeltes livssituasjon.

Hvem kan søke plass?

 • Yrkeshemmede med trygdeytelser, eller rettighet til slike, kan søke inn i VTA/AFT
 • Deltakere på Styltemakeriet bestemmes av helse- og sosialetaten i kommunen.
 • Skoleelever får plass etter avtale mellom skole og bedrift.
 • Hospitanter får plass etter avtale med NAV.
 • I samarbeid med voksenopplæringen er det mulighet for arbeidstrening for fremmedspråklige.
 • Kommunale plasser i samarbeid med OS kommune

Arbeidsledere: 56304180 hovednummer

 • Lakk/ overflate: Fredrik Lihaug tel: 99206221 fredrik@osasvo.no
 • Arbeidslder/produksjon: Per Kristian Haldorsen tel: 92281194 perkristian@osasvo.no
 • Arbeidsleder/produksjon: Hugo Hjelle tel: 92281198
 • Arbeidsleder/styltemakeriet: Jan Magne Aspenes tel: 92053195 janmagne@osasvo.no
 • Arbeidsleder/produksjon: Elisabeth Aga tel: 92482191 elisabeth@osasvo.no
 • Arbeidsleder: Inger Johanne Prestvold tel: 92260185 inger-johanne@osasvo.no
 • Arbeidsleder/kantine: Rita Søfteland tel:56575005
 • Arbeidsleder/kantine: Nina Vangsnes tel: 92241197 nina@osasvo.no
 • Attføring AFT: Randi Ruland tel: 92250192 randi@osasvo.no
 • Montering/ pakking: Margunn Haldorsen tel: 92249190 margunn@osasvo.no
 • Lakk: Bjørn Hugo Smith tel: 92251196
 • Arbeidsleder/produksjon: Reidun Moberg tel: 92432189
 • Attføring VTA/AFT: Aleksander Grener tel: 90737081 aleksander@osasvo.no
Daglig leder: